Βεβαιώσεις Μηχανικού:Παρέχουμε την ειδική βεβαίωση μηχανικού που αποτελεί την ταυτότητα ενός ακινήτου και διασφαλίζει αγοραστή και ιδιοκτήτη.Σύμφωνα με το νόμο Ν.4178/13 όλες οι μεταβιβάσεις ακινήτων , γίνονται μόνο με την επισύναψη βεβαίωσης μηχανικού, η οποία θα βεβαιώνει ότι δεν υπάρχει στο ακίνητο καμία απολύτως πολεοδομική παράβαση.

Άδειες - Μελέτες 

Επίβλεψη - Κατασκευή

Τακτοποιήσεις αυθαιρέτων

Ανακαινίσεις-Αποκαταστάσεις Κτιρίων

Ενεργειακά Πιστοποιητικά: Παρέχουμε ενεργειακά πιστοποιητικα για μεταβίβαση-πώληση ή για ενοικίαση  ακινήτου.

Σχεδιασμός - Διακόσμηση εσωτερικών χώρων

Προσθήκες - Αλλαγές χρήσης 

Διεκπεραιώσεις