ΕVprojects

Η τεχνική, μελετητική ,κατασκευαστική εταιρεία EVprojects, παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες υψηλού επιπέδου,σε όλες τις εκφάνσεις του κλάδου των μελετών και των κατασκευών. Σχεδιάζει,προγραμματίζει και υλοποιεί έργα έχοντας πάντα γνώμονα, τόσο τη βελτίωση της ποιότητας των κατασκευών της, όσο και το σεβασμό στο περιβάλλον.Δραστηριοποιείται κυρίως στην περιφερειακή ενότητα της Μεσσηνίας.

Ομάδα

Ιδρυτές της EVprojects  είναι ο Ευτυχιάκος Λεωνίδας (Τοπογράφος Μηχανικός) με εμπειρία και συνεργασίες  με τεχνικά γραφεία, τεχνικές εταιρείες και οργανισμούς (Τεχνικά γραφεία Geostatus και Biohouse, Τεχνική εταιρεία Μπαρδάκης Ιωάννης & ΣΙΑ Ε.Ε., Διεύθυνση στρατιωτικών έργων του Δ΄ σώματος στρατού, Κτηματολόγιο Α.Ε.), αλλά και με προσωπική επαγγελματική πορεία στους τομείς της τοπογραφίας, των κατασκευών και των αδειών δομησης και η Βαλσαμάκη Παναγιώτα (Μηχανικός Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων) με εμπειρία και συνεργασίες  με μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες δημοσίων έργων (ΑΚΤΩΡ, ΜΕΤΚΑ, ΑΡΧΙΚΑΤ) καθώς και με προσωπική επαγγελματική πορεία στον τομέα της αποκατάστασης παραδοσιακών οικισμών, μνημείων και κατοικιών. Η EVprojects συνεργάζεται από άριστα εκπαιδευμένους και έμπειρους μηχανικούς (Τοπογράφους , Αρχιτέκτονες, Πολιτικούς Μηχανικούς, Μηχανολόγους, Μηχανικούς Περιβάλλοντος, Μηχανικούς ανακαίνισης και αποκατάστασης κτιρίων) και Κατασκευαστές (όλων των ειδικοτήτων και όλων των εργασιών). Έχοντας ως κύριο χαρακτηριστικό την γρήγορη και σωστή εξυπηρέτηση η EVprojects  υλοποιεί έργα και υπηρεσίες με πλήρη τεχνογνωσία και άριστη τεχνική κατάρτιση. Βασικό θεμέλιο στην εξέλιξη της EVprojects είναι ο διαρκής πειραματισμός με υλικά νέας τεχνολογίας, πρωτοποριακές λύσεις και καινοτόμες φόρμες. Στόχος: η ικανοποίηση των αναγκών και επιθυμιών αλλά και η εμπιστοσύνη του πελάτη.