Αναλάβαμε την σύνταξη πληθώρας φακέλων για δασαρχείο προκειμένου να προβούμε σε αιτήματα ανά περίπτωση πρόδηλων σφαλμάτων, αντιρρήσεων και εξαγορών γεωτεμαχίων προκειμένου να αποχαρακτηριστούν αφού σύμφωνα με τον υπό ανάρτηση δασικό χάρτη παρουσιάζονταν ολόκληρα ή τμήματα αυτών ως δασικές εκτάσεις (ΔΔ,ΑΔ,ΔΑ κτλ).