Πραγματοποιήσαμε σε κτίριο ενεργειακή επιθεώρηση, προκειμένου ο ιδιοκτήτης να παραλάβει πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης, αλλά και μελέτη που περιλαμβάνει τις επεμβάσεις και το κόστος τους, που χρειάζεται το κτίριο, ώστε να μεγιστοποιηθεί ενεργειακά και να παρουσιάζει την ελάχιστη κατανάλωση, με σημαντικό όφελος στον ιδιοκτήτη.