Αναλάβαμε τη σύνταξη κατάλληλου τοπογραφικού διαγράμματος για κατάθεση στο Κτηματολόγιο, σε οικόπεδο που παρουσίαζε διαφορές ως προς το εμβαδόν και τη θέση (διαφορές μεταξύ πραγματικότητας – μέτρησης Κτηματολογίου), ώστε να πραγματοποιηθεί η διόρθωση των ορίων του.