Αναλάβαμε την αποτύπωση για την τακτοποίηση του ιερού ναού του ιστορικού μνημείου της Πηγάδας, αφού νομιμοποιούνται αυθαίρετες κατασκευές που ανήκουν σε ΝΠΔΔ ή νομικά πρόσωπα του άρθρου 4 του Ν. 3647/2008 (Α’ 37) και χρησιμοποιούνται τόσο αυτές όσο και οι βοηθητικοί, συμπληρωματικοί και υποστηρικτικοί χώροι, ως οργανωμένα και ενιαία σύνολα, για την εξυπηρέτηση λατρευτικών και θρησκευτικών σκοπών των γνωστών θρησκειών και δογμάτων.