Αναλάβαμε την αποτύπωση τμήματος του υπό κατασκευή Περιφερειακού Καλαμάτας, ώστε να βρούμε το ακριβές τμήμα απαλλοτρίωσης γειτονικών οικοπέδων από τον Περιφερειακό και να αποζημιωθούν οι ιδιοκτήτες των οικοπέδων για τα τμήματα αυτά.