Με ευθύνη μηχανικού οι γεωμετρικές μεταβολές στο Κτηματολόγιο

March 2, 2019, 5:41 a.m.

Ρύθμιση  για το Κτηματολόγιο, που περιλαμβάνονται στο νέο νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ για τη γεωθερμία προβλέπουν οι γεωμετρικές μεταβολές των ιδιοκτησιών να γίνονται αποδεκτές από το Κτηματολόγιο με ευθύνη του τοπογράφου μηχανικού.

Η ρύθμιση του ΥΠΕΝ, που θα προβλέπει ευθύνη του μηχανικού για τις γεωμετρικές μεταβολές αναμένεται στην τελική διατύπωση της, όπως θα κατατεθεί στη Βουλή από τις αρχές της εβδομάδας με το νομοσχέδιο για τη γεωθερμία.

Το ΥΠΕΝ σε ενημερωτικό σημείωμα αναφέρει ότι «με σχετική διάταξη εισάγεται νέα απλοποιημένη διαδικασία εξέτασης των αιτήσεων διόρθωσης, ειδικά για τις περιοχές υπό κτηματογράφηση στις οποίες διενεργείται στάδιο προανάρτησης των προσωρινών κτηματολογικών πινάκων».

Από τις ανακοινώσεις του ΥΠΕΝ και τις μέχρι τώρα πληροφορίες γίνεται γνωστό λοιπόν ότι η σχετική ρύθμιση  αποσκοπεί να αποφορτίσει από μεγάλο όγκο υποθέσεων, που μέχρι τώρα σωρεύονται προς εξέταση στην κεντρική υπηρεσία της Κτηματολόγιο ΑΕ, η οποία είναι επιφορτισμένη με δική της ευθύνη να διατυπώνει σχετική εισήγηση προς τα Κτηματολογικά Γραφεία για το αν  είναι αποδεκτή και εφαρμόσιμη, δηλαδή μέσα στα νομοθετημένα όρια 5 έως 7%, η απόκλιση για ιδιοκτησίες, όπως αυτές αποτυπώνονται κατά την κτηματογράφηση.

Στην πράξη, με την νέα ρύθμιση, αναφέρουν πηγές που γνωρίζουν το θέμα ότι  αναβαθμίζεται η σχετική βεβαίωση, που ήδη ισχύει και κάνει ο τοπογράφος μηχανικός με την κατάθεση εξαρτημένου τοπογραφικού. Ωστόσο παράλληλα αναβαθμίζεται και η ευθύνη του μηχανικού για την βεβαίωση που υπογράφει με ψηφιακή υπογραφή, καθώς δεν θα μεσολαβεί η απόφαση της αρμόδιας υπηρεσίας της Ελληνικό Κτηματολόγιο, για την τελική αντιμετώπιση της κάθε ιδιοκτησιακής υπόθεσης.

Ο όγκος των υποθέσεων με γεωμετρικές μεταβολές σε υπό κτηματογράφηση περιοχές είναι μεγάλος, αφορά σε ιδιοκτησίες που έχουν προκύψει από κατατμήσεις, συνενώσεις, απαλλοτριώσεις κ.α.

Επαγγελματίες  τοπογράφοι μηχανικοί στις πρώτες αντιδράσεις τους για τη νέα ρύθμιση είναι επιφυλακτικοί, σημειώνουν ότι εγκυμονεί κινδύνους εμπλοκής των μηχανικών τόσο σε δυσλειτουργίες του Κτηματολογίου, όσο και σε ιδιοκτησιακές διελκυστίνδες, που δεν τους αφορούν  και τονίζουν την ανάγκη να υπάρξει απόλυτη σαφήνεια και προσδιορισμός των εφαρμόσιμων γεωμετρικών μεταβολών, ιδίως όταν αυτές εμπίπτουν και θίγουν κατοχυρωμένα ιδιοκτησιακά δικαιώματα πολιτών.

Σημειώνεται πάντως ότι όπως ισχύει θα εξακολουθήσει να εφαρμόζεται εξωδικαστική  διαδικασία επίλυσης ιδιοκτησιακών διαφορών, ενώ μέχρι τώρα η πλειονότητα τέτοιων υποθέσεων οδηγείται στα δικαστήρια.