Κτηματολόγιο και Δασικοί Χάρτες: Υπάρχει συσχέτιση;

Jan. 30, 2019, 9:49 a.m.

Τι σχέση έχουν οι Δασικοί Χάρτες με το Κτηματολόγιο;

Το Κτηματολόγιο έχει σαν αντικείμενό της την καταγραφή όλων των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας. Οι Δασικοί Χάρτες την καταγραφή της μορφής – χαρακτήρα των εκτάσεων αυτών.

Ενώ φαινομενικά πρόκειται για δύο διακριτές διαδικασίες, στην πραγματικότητα εμπλέκονται μεταξύ τους. Αυτό γιατί οι δασικές εκτάσεις στην Ελλάδα θεωρούνται εκτάσεις που ανήκουν ιδιοκτησιακά στο Δημόσιο. Εκτός κι αν ο ιδιώτης αποδείξει με παλιά συμβόλαια ότι του ανήκει.

Από την ισχύουσα νομοθεσία προκύπτει πως οι Δασικοί Χάρτες θα πρέπει να κυρωθούν πριν από το Εθνικό Κτηματολόγιο. Διότι με βάση αυτούς, το Δημόσιο υποχρεούται να υποβάλλει δήλωση ιδιοκτησίας στο Κτηματολόγιο, όπως όλοι οι πολίτες.

Τι είναι ο δασικός χάρτης;

Είναι ένας χάρτης στον οποίο αποτυπώνεται ο χαρακτήρας μιας έκτασης, προκειμένου να διακριθούν και να προστατευθούν δάση, δασικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις. Άρα δεν περιέχει μόνον τις δασικές εκτάσεις.

Πώς χαρακτηρίζεται στον χάρτη μια περιοχή δασική;

Με βάση τη δασική νομοθεσία και τη νομολογία, ως «βάση» για τον καθορισμό των δασικών εκτάσεων χρησιμοποιούνται οι αεροφωτογραφίες του 1945 (ή του 1960, όπου αυτές του 1945 δεν είναι ευκρινείς). Οι παλαιές αεροφωτογραφίες συγκρίνονται με νεότερες (της περιόδου 2006-2008) και έτσι αποτυπώνεται ο χαρακτήρας της έκτασης (αν είναι ίδιος ή αν έχει αλλάξει).

Ποιοι πολίτες δεν πρέπει να ανησυχούν, ότι θα χάσουν την περιουσία τους;

Καταρχήν δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για τους πολίτες που διαθέτουν ιδιοκτησίες που χαρακτηρίζονται στο δασικό Χάρτη ως ΑΑ, δηλαδή Άλλης μορφής έκταση (μη Δασική).Επίσης οι ιδιοκτήτες που το χωράφι τους εμφανίζεται ως ΑΔ, δηλαδή ήταν παλιός καλλιεργούμενος αγρός που στη συνέχεια δασώθηκε και μπορούν να αποδείξουν την κυριότητά τους πριν το 1946.

 

Τι γίνεται με αυτούς που ξεχέρσωσαν δασική έκταση και την καλλιεργούν σήμερα;

Για τις περιπτώσεις αυτές δόθηκε η δυνατότητα για την εξαγορά εκτάσεων δασικού χαρακτήρα, που εκχερσώθηκαν για γεωργική εκμετάλλευση πριν από την 11η Ιουνίου 1975. Αντίστοιχη ρύθμιση υπάρχει σε ισχύ και για την αλλαγή χρήσης εκτάσεων που εκχερσώθηκαν από το 1975 έως το 2007, όπου και παραχωρείται η έγκριση επέμβασης από τη Δασική Υπηρεσία, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της δασικής νομοθεσίας.

Μπορώ να υποβάλλω δήλωση ιδιοκτησίας ενώ το χωράφι μου φαίνεται ως δασικό;

Βεβαίως κάθε πολίτης, που έχει ιδιοκτησία με συμβόλαιο ή κυριότητα από κληρονομιά, μπορεί και πρέπει να υποβάλει δήλωση ιδιοκτησίας. Τυχόν προβλήματα ιδιοκτησίας θα επιλυθούν στη συνέχεια με βάση τις διαδικασίες του Κτηματολογίου.

Δηλαδή αν έχω τίτλους πριν από το 1945, κερδίζω την ιδιοκτησία μου;

Σ΄ αυτό το θέμα υπάρχει παρανόηση. Το γεγονός αναγνώρισης («κατοχύρωσης») μιας έκτασης ως ιδιωτικής, μέσω της διαδικασίας Κτηματογράφησης του Κτηματολογίου, δεν έρχεται σε αντίθεση με τον τυχόν δασικό χαρακτήρα της έκτασης. Δηλαδή αν μια υπόθεση «κερδηθεί», δηλαδή (αναγνωριστεί η επίμαχη έκταση ως ιδιωτική κατά τη διαδικασία κτηματογράφησης), αυτή ουσιαστικά θα «κερδηθεί» ως προς το ιδιοκτησιακό και όχι ως προς το χαρακτήρα της (δασικός η μη).