Πως βοηθά το τοπογραφικό στις δηλώσεις κτηματογράφησης

Jan. 22, 2019, 6:55 a.m.

Διευκρινίσεις σχετικά με την ορθές δηλώσεις κτηματογράφησης που είναι σε εξέλιξη δίνει ο υπό σύσταση Επιστημονικός Σύλλογος Ελευθέρων Επαγγελματιών Μηχανικών (Ε.Σ.Ε.Ε.Μ.Ι.)

Aναλυτικότερα:

«Αγαπητοί συμπολίτες μας,
Συμμεριζόμενοι τους εύλογους προβληματισμούς που πιθανότατα προκύπτουν στον καθένα από μας με την ένταξη του Νομού Λασιθίου, και ειδικότερα της περιοχής της Ιεράπετρας, στις υπό κτηματογράφηση περιοχές, θα θέλαμε, ως επιστημονικός κλάδος των ιδιωτών Μηχανικών του Δήμου μας, να σας ενημερώσουμε σχετικά με τα οφέλη που μας παρέχει, αλλά και τις πιθανές «παγίδες» που μπορεί να κρύβει, μια ορθή ή μια λανθασμένη, αντίστοιχα, δήλωση της ιδιοκτησίας μας στο Κτηματολόγιο.

Α. Τα οφέλη του Κτηματολογίου (σε περίπτωση ορθής δήλωσης)

Το Εθνικό Κτηματολόγιο εισάγει καινοτομίες που το καθιστούν ένα πραγματικά θεμελιώδες έργο για την Ελλάδα, που δημιουργεί πολύ σημαντικά οφέλη για τον πολίτη, την εθνική οικονομία και την προστασία του περιβάλλοντος:

– Προχωρεί στην οριστική, χωρίς αμφισβητήσεις, καταγραφή και κατοχύρωση της ιδιοκτησίας μας.
– Περιορίζει τη γραφειοκρατία και κάνει απλούστερες και ταχύτερες τις διαδικασίες μεταβίβασης της ακίνητης περιουσίας.
– Ενισχύει τη διαφάνεια και την ασφάλεια στις μεταβιβάσεις ακινήτων
– Αναβαθμίζει την αγορά ακινήτων και αυξάνει την αξία της ακίνητης ιδιοκτησίας με συνέπεια να προσελκύονται επενδύσεις
– Οριοθετεί οριστικά και διασφαλίζει πλήρως τη δημόσια και δημοτική περιουσία
– Προστατεύει αποτελεσματικότερα το περιβάλλον. Η οριστική οριοθέτηση των δασών και ο καθορισμός της γραμμής του αιγιαλού θα αποτελέσουν το σοβαρότερο εμπόδιο απέναντι στις καταπατήσεις και την αυθαιρεσία.
– Αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για την ορθολογική οργάνωση και ανάπτυξη της χώρας.

Β. «Παγίδες» (σε περίπτωση λανθασμένης δήλωσης)

Η Κτηματολόγιο Α.Ε. και η κοινοπραξία των εταιριών πού έχει αναλάβει τη σύνταξη του κτηματολογίου στην περιοχή μας έχουν υπογράψει μία σύμβαση έργου που θα πρέπει να παραδοθεί σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, το οποίο, κατά κοινή ομολογία, είναι ασφυκτικό και λειτουργεί σε βάρος της εγκυρότητας και της ακρίβειας που θα πρέπει να έχει ένα τέτοιο έργο.

Ζητούν και αποδέχονται από τους πολίτες ένα απλό περίγραμμα που μπορεί να σχεδιαστεί και να υπολογιστεί από τον οποιονδήποτε χειριστή μιας εφαρμογής στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Όμως το εμβαδόν και η θέση του ακινήτου, που θα προκύψει απ’ αυτήν τη μέθοδο θα ακολουθεί στο εξής την ιδιοκτησία μας και θα απαιτούνται νέα έξοδα για την πιθανή διόρθωσή τους.

Μία δήλωση ιδιοκτησίας στο Κτηματολόγιο μπορεί να χαρακτηριστεί ως «λανθασμένη» κυρίως στην περίπτωση που το εμβαδόν και η θέση ενός ή περισσοτέρων δικαιωμάτων μας δεν ανταποκρίνονται στα πραγματικά. Η δήλωση γίνεται δεκτή από το κτηματολογικό γραφείο και αποδίδεται στο κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που την υποβάλει αποδεικτικό υποβολής, χωρίς τον έλεγχο της ορθότητας των υποβαλλόμενων περιγραμμάτων (εμβαδών και θέσεων).

Όταν, λοιπόν, η δήλωσή μας συνοδεύεται από ένα σύγχρονο τοπογραφικό διάγραμμα, συνταγμένο με ακριβείς μεθόδους και που κατά συνέπεια θα αποτυπώνει την πραγματική και αδιαμφισβήτητη επιφάνεια της ιδιοκτησίας μας, δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να εμπλακούμε σε ενστάσεις ή αβάσιμες διεκδικήσεις κατά των δικαιωμάτων μας, με την προϋπόθεση βέβαια, να έχουμε υποδείξει ορθά τα όρια της ιδιοκτησίας μας στον κατάλληλα καταρτισμένο μηχανικό.

Αντίθετα, υποβάλλοντας μια δήλωση χωρίς την ύπαρξη σύγχρονου τοπογραφικού διαγράμματος, πράγμα που είναι εφικτό λόγω της ανοχής που δείχνει η «Κτηματολόγιο Α.Ε.», κυρίως για λόγους επίσπευσης της διαδικασίας, είναι σαν να αφήνουμε στην «τύχη» ή στην καλή θέληση των όμορων ιδιοκτητών, το πραγματικό εμβαδόν της ιδιοκτησίας μας. Αυτό δηλαδή, που θα μας ανακοινωθεί σε δεύτερη φάση και κατόπιν επεξεργασίας όλων των δηλώσεων των ακινήτων που «γειτνιάζουν» με το δικό μας και συμπληρώνουν το πάζλ με τις ιδιοκτησίες.
Τότε θα κληθούμε ή ακόμη χειρότερα θα τρέξουμε να διορθώσουμε τα εμβαδά και τα λάθη των δηλώσεων, με πολύ μεγαλύτερο κόστος παραβόλων αλλά και ταλαιπωρούμενοι λόγω μιας πολύ πιο σύνθετης διαδικασίας.

Γ. Επίλογος – συμπεράσματα

– Η διαδικασία υποβολής δηλώσεων Κτηματολογίου, είναι σε πολλές περιπτώσεις σύνθετη και απαιτεί εξειδίκευση. Αποτελεί το «νοικοκύρεμα» του ιδιοκτησιακού καθεστώτος στην περιοχή μας και πρέπει να αντιμετωπιστεί με σοβαρότητα και υπευθυνότητα από όλους μας και όχι σαν ένα νέο φοροεισπρακτικό μέτρο που πρέπει να αποφύγουμε.

– Έχοντας στα χέρια μας μια μέτρηση και ένα σύγχρονο τοπογραφικό διάγραμμα, εξασφαλίζουμε την περιουσία μας από τυχόν αμφισβητήσεις και διεκδικήσεις ορίων.

– Μήπως θα πρέπει να αναλογιστούμε και να σκεφτούμε ότι είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να βάλουμε την περιουσία μας, πραγματικά και υπεύθυνα, «στη θέση της», για μας και για τα παιδιά μας;

– Είναι το επιπλέον κόστος για τη σωστή μέτρηση της ιδιοκτησίας μας, λόγος για να εμπλακούμε σε νέες χρονοβόρες δικαστικές, αλλά και επιπρόσθετα δαπανηρές, διαδικασίες διορθώσεων;