Σχέδιο για ριζική ενεργειακή αναβάθμιση 25.000 κατοικιών το έτος

June 27, 2018, 8:05 a.m.

Tη ριζική ενεργειακή αναβάθμιση 25.000 κατοικιών ετησίως, προβλέπει ο υφιστάμενος σχεδιασμός,τόνισε, από το βήμα του 11ου Ενεργειακού Διαλόγου ΝΑ Ευρώπης, ο Γενικός Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, Μιχάλης Βερροιόπουλος. Ωστόσο, πρόσθεσε, "δεν αρκεί να πιάσουμε το στόχο του 30% (σ.σ. Στόχοι στο πεδίο της εξοικονόμησης ενέργειας που έχουν τεθεί από την Ε.Ε). Απαιτείται από το 2025 και μετά ο ρυθμός να ανέβει στις 50.000 κατοικίες ετησίως. Μιλάμε για επενδύσεις πλέον του ενός δισ. ευρώ το έτος με το 90% αυτών να μένουν στη χώρα", διευκρίνισε.

Υπογραμμίζοντας τα επιτεύγματα και τις ισχυρότατες - όπως είπε - μεταρρυθμιστικές πρωτοβουλίες που έχει να επιδείξει τα τελευταία τρία χρόνια το ενεργειακό μας τοπίο, ο κ. Βερροιόπουλος, παρουσίασε και μία άλλη "παράμετρο" του ενεργειακού σχεδιασμού που αφορά σε μεγάλες και μακρόπνοες επενδύσεις στα δίκτυα από τους διαχειριστές. "Διαθέτουν κεφάλαια ή μπορούν να δανειοδοτηθούν εύκολα. Οι επενδύσεις όμως σε παραδοσιακά, ή έξυπνα δίκτυα, πρέπει να συνεισφέρουν στην αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας, κυρίως μέσω της καινοτομίας. Είναι αδιανόητο από όλη αυτή τη διαδικασία μετάβασης να καταστούμε απλοί λήπτες προϊόντων που εισάγονται από το εξωτερικό", υπογράμμισε ο ΓΓ Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι ενεργειακές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των διαχειριστών, θα υποστηριχθούν για να οργανώσουν και να αναπτύξουν συγκροτημένες δομές έρευνας και ανάπτυξης καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών σε συνεργασία με τα πανεπιστήμια της χώρας, αλλά και με το εγχώριο δυναμικό σε μικρές και μεσαίες εταιρείες ανάπτυξης καινοτόμων προιόντων και υπηρεσιών.