Αναλαμβάνουμε: Τοπογραφικά - Άδειες - Αυθαίρετα - Ανακαινίσεις - Βεβαιώσεις

June 27, 2018, 10:08 a.m.

Τα γραφεία μας σε Καλαμάτα και Πεταλίδι αναλαμβάνουν στην περιοχή της Μεσσηνίας:

Τακτοποίηση αυθαιρέτων

Το γραφείο μας ασχολείται με τακτοποιήσεις αυθαίρετων κτισμάτων από το 2011. Η πολυετή εμπειρία μας σε συνδυασμό με την υπευθυνότητα και τη διαρκή ενημέρωση, μας επιτρέπει να εκμεταλλευόμαστε όλα τα άρθρα- διευκρινήσεις – εγκυκλίους του νόμου, ώστε ο ιδιοκτήτης να επωφελείται στο μέγιστο βαθμό ως προς τα παράβολα, τα πρόστιμα, τις αμοιβές και τις εκπτώσεις, ώστε να ελαχιστοποιείται το κόστος για αυτόν.

Σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων

Με τα ιδιόκτητα διπλόσυχνα gps και γεωδαιτικούς σταθμούς τελευταίας τεχνολογίας ακρίβειας εκατοστού που κατέχουμε, αναλαμβάνουμε την αποτύπωση γεωτεμαχίων, οικοπέδων με τις κατάλληλες προδιαγραφές ανά περίπτωση (Κτηματολόγιο, Μεταβίβαση, Άδεια Δόμησης, Δασαρχείο κτλ).

Ανακαινίσεις

Με το έμπειρο και υπεύθυνο συνεργείο μας αναλαμβάνουμε όλη την διαδικασία ανακαίνισης του χώρου σας (μερική ή ολική) υλοποιώντας τις απαιτήσεις σας και κάνοντας τις ιδέες σας πράξη.

Άδειες Δόμησης –Αλλαγές Χρήσης – Άδειες Λειτουργίας Καταστημάτων

Αναλαμβάνουμε το πλήρες πακέτο της έκδοσης άδειας δόμησης, αλλαγής χρήσης, άδειας λειτουργίας καταστημάτων ακόμα και υγειονομικού ενδιαφέροντος σε όλα τα στάδια (αρχιτεκτονική πρόταση, σύνταξη μελετών, διεκπεραίωση με πολεοδομίες, υγειονομικό, πυροσβεστική, αρχαιολογία, Δήμο κτλ) μέχρι και την τελική έκδοση της άδειας για οποιαδήποτε ανάγκη σας.

Έκδοση Βεβαιώσεων και Ενεργειακών πιστοποιητικών

Είμαστε το πρώτο γραφείο στον Νομό Μεσσηνίας που κατέχει πιστοποιημένη ψηφιακή υπογραφή ώστε να υποβάλει ηλεκτρονικά διαγράμματα στο κτηματολόγιο και να λαμβάνει βεβαίωση με τον αντίστοιχο κωδικό ηλεκτρονικού διαγράμματος (ΚΗΔ) βεβαίωση η οποία απαιτείται για κάθε συμβολαιογραφική πράξη από 14-07-18 σύμφωνα με τον ν. 4409/16. Επίσης εκδίδουμε τις απαραίτητες βεβαιώσεις περί μη αυθαιρεσιών που απαιτούνται για κάθε συμβολαιογραφική πράξη σύμφωνα με τον ν.4495/2017 καθώς και ενεργειακά πιστοποιητικά.

Επικοινωνήστε μαζί μας.

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ευτυχιάκος Λεωνίδας

Σταθερό: 2721 116074 Κινητό: 6945 206 336