Σχέδια για ενεργειακή κοινότητα στη Μεσσηνία: Φωτοβολταϊκά από Ενωση και δήμους

July 2, 2018, 6:58 a.m.

Ενεργειακή κοινότητα με τη συμμετοχή των δήμων του νομού σχεδιάζει να δημιουργήσει η Ενωση Μεσσηνίας.Ενα εγχείρημα σημαντικό για την οργάνωση, κυρίως για τη μείωση του κόστους της καλλιέργειας και συνολικά για την αγροτική παραγωγή του τόπου. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της Ενωσης, στόχος είναι στην ενεργειακή κοινότητα να μετέχουν εκτός από τους δήμους, συνεταιρισμοί και απλοί παραγωγοί.

Σε δηλώσεις του στην “Υπαιθρο Χώρα”, ο διευθυντής της Ενωσης Γιάννης Πάζιος σημειώνει ότι “έχουμε ξεκινήσει όλες τις ενέργειες που απαιτούνται για τη δημιουργία της ενεργειακής κοινότητας υπό τη μορφή αστικού συνεταιρισμού, που θα έχει σκοπό την προώθηση της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, της καινοτομίας στον ενεργειακό τομέα, την αντιμετώπιση της ενεργειακής ένδειας, αλλά και την προαγωγή της ενεργειακής αειφορίας”. Παρατηρεί πως η πρώτη συζήτηση για τη δημιουργία της κοινότητας με τη συμμετοχή του Δήμου Καλαμάτας έχει ξεκινήσει, αλλά στόχος είναι να ενταχθούν όλοι οι δήμοι του νομού μέχρι το τέλος του χρόνου.

Ο κ. Πάζιος διευκρινίζει, μάλιστα, ότι “η ολοκλήρωση αυτής της ενέργειας θα περάσει την Ενωση Μεσσηνίας σε μία νέα εποχή, αφού αν βάλουμε τα κομμάτια της συμβουλευτικής έτσι όπως αυτά διαμορφώνονται μέσα από τις υπηρεσίες του gaiasense και προσθέσουμε το σκέλος της ενεργειακής κοινότητας, τότε περνάμε σε έναν νέο ρόλο των συνεταιρισμών, καθώς μπαίνουμε πλέον ουσιαστικά μέσα στην παραγωγή”.

O διευθυντής της Ενωσης είπε στην “Ε” ότι εξετάζονται τεχνικά ζητήματα για την προώθηση του εγχειρήματος, καθώς υπάρχουν διάφορες φάσεις υλοποίησης, ενώ έχει εκφραστεί ενδιαφέρον για χρηματοδότηση από ιδρύματα. Για τους δήμους ανέφερε πως με την ανταποδοτική πολιτική που ασκούν, μπορούν να προσφέρουν δωρεάν ρεύμα σε ευπαθείς ομάδες. Επεσήμανε ότι στόχος είναι να συμμετέχουν και να αξιοποιηθούν και άλλοι συνεταιρισμοί και φυσικά πρόσωπα, καθώς αφορά τη στήριξη της αγροτικής παραγωγής και τη συρρίκνωση του κόστους ενέργειας.

Οι ενεργειακές κοινότητες (Ε.Κοιν.) είναι αστικοί συνεταιρισμοί με αποκλειστικό σκοπό την προώθηση της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας και καινοτομίας στον ενεργειακό τομέα, την αντιμετώπιση της ενεργειακής ένδειας και την προαγωγή της ενεργειακής αειφορίας, την παραγωγή, αποθήκευση, ιδιοκατανάλωση, διανομή και προμήθεια ενέργειας, την ενίσχυση της ενεργειακής αυτάρκειας/ασφάλειας σε νησιωτικούς δήμους, καθώς και τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας στην τελική χρήση σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

Βασικές δραστηριότητες των Ε.Κοιν.

Οι ενεργειακές κοινότητες δραστηριοποιούνται στους τομείς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης, της ορθολογικής χρήσης ενέργειας, της ενεργειακής αποδοτικότητας, των βιώσιμων χερσαίων μεταφορών, της διαχείρισης της ζήτησης και της παραγωγής, διανομής και προμήθειας ενέργειας σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

Ειδικότερα, έχουν δικαίωμα να ασκούν τις κάτωθι δραστηριότητες:

- Παραγωγή, αποθήκευση, ιδιοκατανάλωση ή πώληση ηλεκτρικής ή θερμικής ή ψυκτικής ενέργειας από σταθμούς Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.

- Παραγωγή, διανομή και προμήθεια θερμικής ή ψυκτικής ενέργειας.

- Προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου προς τελικούς πελάτες.

- Διαχείριση πρώτης ύλης για την παραγωγή ενέργειας από βιομάζα ή βιορευστά ή βιοαέριο.

- Προμήθεια για τα μέλη των ενεργειακών προϊόντων, ηλεκτροκίνητων οχημάτων και οχημάτων εναλλακτικών καυσίμων.

- Ανάπτυξη, διαχείριση και εκμετάλλευση υποδομών εναλλακτικών καυσίμων και οχημάτων εναλλακτικών καυσίμων.

- Εγκατάσταση και λειτουργία μονάδων αφαλάτωσης νερού με χρήση Α.Π.Ε. εντός της περιφέρειας που βρίσκεται η έδρα της Ε.Κοιν.