Δασικοί χάρτες, η επόμενη ημέρα

Oct. 5, 2017, 6:38 a.m.

Συνάντηση εργασίας πραγματοποίησε, χθες, ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτης Φάμελλος, με τους Συντονιστές των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας, σχετικά με τον προγραμματισμό και την ολοκλήρωση της μερικής και ολικής κύρωσης των δασικών χαρτών, των οποίων  η ανάρτηση  ολοκληρώθηκε στις 25 Σεπτεμβρίου 2017. Επίσης συζητήθηκε η ανάρτηση των νέων αναρτήσεων για το 17% της χώρας, που θα ξεκινήσει στις 12 Οκτωβρίου 2017.

Ο κ. Φάμελλος αφού συνεχάρη όλες τις εμπλεκόμενες δημόσιες υπηρεσίες για την ολοκλήρωση της ανάρτησης των δασικών χαρτών στο 35% της χώρας, επικέντρωσε στη συγκρότηση των Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠΕΑ) θέτοντας ζητήματα οργάνωσής τους, όπως είναι το πλήθος των Επιτροπών, η στελέχωσή τους και η έναρξη λειτουργίας τους. Τόνισε δε ότι, ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στη διαδικασία της μερικής κύρωσης, από την οποία εξαιρούνται τα πρόδηλα λάθη, οι αντιρρήσεις και οι αιτήσεις εξαγοράς λόγω αλλαγής χρήσης. Είναι κρίσιμο ο πολίτης να έχει ίση μεταχείριση και να μην αδικηθεί από τις ΕΠΕΑ, και γι’ αυτό και συμφωνήθηκαν να χρησιμοποιηθούν κοινές οδηγίες, ώστε να επιλύουν θέματα και όχι να δημιουργούν νέα.

Επίσης, απευθυνόμενος στους Συντονιστές των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων ζήτησε να ολοκληρωθεί η αποστολή στοιχείων από όλες τις περιοχές της χώρας προς το ΥΠΕΝ, τα οποία αφορούν τις δασικές πυρκαγιές και των αναγκών που προκύπτουν στη συνέχεια, όπως είναι οι κηρύξεις αναδασωτέων, οι αντιπλημμυρικές και αντιδιαβρωτικές μελέτες, κ.ά.

Ειδικότερα, αποφασίστηκαν, μεταξύ άλλων, τα εξής:

Οι ΕΠΕΑ θα συσταθούν έως τις 16 Οκτωβρίου 2017.​

Θα συσταθεί ο αναγκαίος αριθμός ΕΠΕΑ ανά αποκεντρωμένη διοίκηση ώστε να διεκπεραιωθούν άμεσα οι υποθέσεις και να μην υπάρχει καθυστέρηση. Θα υπάρχουν νομοί με 8 έως 10 επιτροπές αντιρρήσεων.​

Τα μέλη των επιτροπών θα προέρχονται τόσο από την οικεία περιφερειακή ενότητα, όσο και από όμορες, αλλά δεν θα αξιοποιηθούν στα δασαρχεία που υπηρετούν.​

Προκειμένου να διευκολυνθούν οι ΕΠΕΑ και να υπάρχει ενιαία αντιμετώπιση των υποθέσεων σε όλη την Ελλάδα, το ΥΠΕΝ θα προετοιμάζει οδηγίες και πρότυπα – υποδείγματα που θα σταλούν στις επιτροπές.​

Στα αιτήματα εξαγοράς υπάρχει η δυνατότητα αποστολής ψηφιακών γεωχωρικών αρχείων ή πολύγωνου, μέχρι 25/10/2017.​

Κληροτεμάχια που αποδόθηκαν σε πολίτες μετά το 1945, θεωρούνται ως διοικητικές αποφάσεις σε ισχύ.​

Θα γίνει παρέμβαση του ΥΠΕΝ στην Ένωση Περιφερειών για να στελεχωθούν άμεσα οι υπηρεσίες Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) και Πολιτικής Γης, όπου παρατηρείται μεγάλη καθυστέρηση.​

Το σύστημα της ΕΚΧΑ θα παραμείνει ανοικτό για την εισαγωγή δεδομένων από τις Δ/νσεις Δασών και τα ΣΥΑΔΧ μέχρι τις 25/10/2017. Μέχρι αυτή την ημερομηνία οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνουν τη Διεύθυνση Δασών για πρόδηλα σφάλματα των χαρτών, ώστε να έχει τη δυνατότητα η υπηρεσία για την αυτεπάγγελτη διόρθωσή τους.​