5.000 αιτήσεις εξαγοράς γης στα Δασαρχεία Καλαμάτας και Κυπαρισσίας

Oct. 23, 2017, 8:28 a.m.

Πάνω από 5.000 αιτήσεις εξαγοράς γης που έχει χαρακτηριστεί δασική με την ανάρτηση των δασικών χαρτών, έχουν υποβληθεί στα Δασαρχεία Καλαμάτας και Κυπαρισσίας, ενώ η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη.

Συγκεκριμένα, στο Δασαρχείο Καλαμάτας μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου είχαν γίνει 3.500 αιτήσεις και η υποβολή τους συνεχίζεται καθημερινά. Στο Δασαρχείο Κυπαρισσίας έχουν υποβληθεί 1.570 αιτήσεις. Οι αιτήσεις αυτές αφορούν στη συντριπτική τους πλειοψηφία εκτάσεις που στους δασικούς χάρτες χαρακτηρίζονται ΔΑ (αρχικά ήταν δασικές και τώρα φαίνονται άλλης μορφής) και ΧΑ (χορτολιβαδικές - αγροτικές), που πάντως αυτές είναι πολύ λίγες στη Μεσσηνία.

Οπως μας διευκρίνισε ο δασάρχης Καλαμάτας Σπ. Κατσίποδας, για τα ΔΔ (δασικά παλιά - δασικά και τώρα) προβλέπεται μόνο αντίρρηση και για τα ΑΔ (αγροτικά παλιά - δασικά τώρα) προβλέπεται αντίρρηση και αίτημα αναγνώρισης ως αγροτικά.

Να υπενθυμίσουμε ότι συνολικά στη Διεύθυνση Δασών Μεσσηνίας υποβλήθηκαν πάνω από 13.300 ενστάσεις για τους δασικούς χάρτες. Πάντως, είναι άγνωστο πότε θα ξεκινήσει και πότε θα ολοκληρωθεί η εξέτασή τους, καθώς πρόκειται για μια πρωτόγνωρη διαδικασία, που οι δασικοί χάρτες δεν έχουν αντιμετωπίσει ξανά. Από την ΕΚΧΑ Α.Ε. έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για την πρόσληψη 70 ΠΕ γεωτεχνικών, ειδικότητας δασολόγων και 30 ΤΕ δασοπόνων, με σχέση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου (για 8 μήνες), για την υποστήριξη των Διευθύνσεων Δασών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας, για την εκτέλεση εργασιών κατάρτισης, ανάρτησης, συμπλήρωσης και διόρθωσης των δασικών χαρτών της χώρας έως και την κύρωσή τους.