STOP στην άδεια δόμησης για: Προσωρινή Κατασκευή-Στέγαστρο-Σκυλόσπιτο-WC-Αλλαγή Όψης-Περιτοίχιση κ.ά

July 6, 2017, 8:39 a.m.

Μεγάλη οικονομική ανακούφιση έρχεται να δώσει η κυβέρνηση στους πολίτες με τη δυνατότητα να φτιάχνουν μερεμέτια στο σπίτι τους ή να κάνουν ένα στέγαστρο, μία εξωτερική τουαλέτα στο χωριό, ένα κοτέτσι, μία περιτοίχιση, ακόμα να αλλάζουν την όψη του κτηρίου τους (δηλαδή να αλλάζουν θέση σε μία πόρτα ή να μεγαλώνουν ένα παράθυρο) και όλα αυτά χωρίς να βγάζουν Άδεια Δόμησης από την Πολεοδομία. Με αυτή η διάταξη που πρόκειται να συμπεριλάβει το ΥΠΕΝ στον νέο νόμο που θα ψηφίσει, πολλά πρόστιμα θα διαγραφούν από την Πολεοδομία και θα σταματήσει η ταλαιπωρία των πολιτών, λόγω καταγγελίας «κακού» γείτονα, γιατί έφτιαξαν ένα κοτέτσι ή μία εξωτερική τουαλέτα ή γιατί άνοιξαν μια μπαλκονόπορτα στον τοίχο. Σήμερα οι περισσότεροι πολίτες εκτός από τις περιπέτειες που έχουν με την Πολεοδομία και το ΙΚΑ, ταλαιπωρούνται και με δικαστήρια γιατί θεωρείται αδίκημα η πολεοδομική παράβαση. Το οικονομικό κέρδος θα είναι σημαντικό, αφού μια Οικοδομική Άδεια κοστίζει το λιγότερο 1.500 ευρώ.

Σύμφωνα λοιπόν με τον νέο νόμο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) υπό τον τίτλο «Για τον έλεγχο και την προστασία του δομημένου περιβάλλοντος», που πρόκειται να κατατεθεί άμεσα στη Βουλή, συμπληρώνονται οι εργασίες για τις οποίες απαιτείται έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας. Συγκεκριμένα με το άρθρο 29 του νομοσχεδίου δε θα απαιτείται άδεια δόμησης για τις εξής εργασίες:

 • Εγκατάσταση προσωρινών κατασκευών που συνοδεύεται με πιστοποιητικό στατικής επάρκειας. Ως Προσωρινή κατασκευή νοείται η κατασκευή που αποτελείται εξ ολοκλήρου από ξηρή δόμηση και εγκαθίσταται σε ελαφρά βάση ή με σημειακή θεμελίωση επί του εδάφους, τοποθετείται και απομακρύνεται σε λυόμενα μέρη, δεν απαιτεί εκτεταμένη υποδομή ώστε να αλλοιώνει σοβαρά το φυσικό έδαφος και δεν απαιτεί μόνιμη εγκατάσταση συλλογής αποβλήτων. Τοποθετείται για συγκεκριμένο σκοπό και διάρκεια σε οικοδομήσιμο ή μη χώρο.
 • Εργασίες εξωτερικών χρωματισμών ή αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων ή επισκευή επιχρισμάτων ή επισκευή όψεων με χρήση ικριωμάτων.
 • Κατασκευή πέργκολας επιφάνειας άνω των 50 τ.μ. σε ακάλυπτους χώρους, προκήπια, βεράντες ισογείων.
 • Κατασκευή πέργκολας σε δώματα, υπαίθριους χώρους, ανοιχτούς εξώστες, ανεξαρτήτως επιφάνειας.
 •  Καπνοδόχοι, αγωγοί αερισμού και εγκαταστάσεις ηλιακών συστημάτων με τοποθέτηση του δοχείου σε άμεση επαφή με την άνω στάθμη του δώματος και τοποθέτηση του συλλέκτη πάνω από αυτό, πύργοι ψύξης και δοχεία διαστολής
 • Στηθαία και κιγκλιδώματα ασφαλείας, που τοποθετούνται στη θέση του περιγράμματος του υποκείμενου ορόφου.
 • Κατασκευές για τη στήριξη των φυτών, πέργκολες που μπορούν να επικαλύπτονται από ελαφρά εύκαμπτα υλικά ή κινητά συστήματα, καλαμωτές, φωτοβολταϊκά πανέλα και μόνο σε οριζόντια θέση.
 • Πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος της περιοχής και έξω από το ιδεατό στερεό επιτρέπεται η τοποθέτηση αλεξικέραυνου.
 • Απλή περιτοίχιση από λιθοδομή μέχρι ύψους ενός (1,00) μέτρου ή περίφραξη από ελαφρύ υλικό, γηπέδων καισε οικισμούςπου στερούνται σχεδίου πόλης (αυτό ίσχυε μόνο για τα εκτός σχεδίου).
 • Περίφραξη με πρόχειρη κατασκευή όπως συρματόπλεγμα, σε οικόπεδα μη ρυμοτομούμενα σε εντός σχεδίου περιοχές.
 • Κατασκευή εστιών, φούρνων με τις καπνοδόχους τους, για την εξυπηρέτηση επαγγελματικής χρήσης, με υποβολή τεχνικής έκθεσης αρμόδιου μηχανικού ότι δεν θίγονται τα φέροντα στοιχεία του.
 • Κατασκευή τζακιών με τις καπνοδόχους τους σε ανεξάρτητες ιδιοκτησίες με χρήση κατοικίας, εφ’ όσον με τεχνική έκθεση μηχανικού τεκμηριώνεται ότι δεν επηρεάζεται η στατική επάρκεια του φέροντος οργανισμού του κτηρίου.
 • Ανακατασκευή στέγης, με υποβολή δήλωσης στατικής επάρκειας αρμόδιου μηχανικού και χωρίς τον περιορισμό η νέα στέγη να μημεταβάλει τον όγκο και το τελικό ύψος του κτηρίου και της στέγης.
 • Για τη λειτουργική συνένωση χώρων. Σε περίπτωση συναίνεσης ιδιοκτητών όμορων οικοπέδων είναι δυνατή η λειτουργική ενοποίηση των κτισμάτων των ιδιοκτησιών για όσο χρονικό διάστημα προβλέπεται από την ιδιωτική σύμβαση εφόσον διασφαλίζεται η στατική επάρκεια των κτισμάτων μετά τις προβλεπόμενες διαρρυθμίσεις. Επίσης σε περίπτωση συναίνεσης ιδιοκτητών αυτοτελών ιδιοκτησιών του ιδίου κτηρίου είναι δυνατή η λειτουργική τους ενοποίηση εφόσον διασφαλίζεται η στατική επάρκεια του κτίσματος μετά τις προβλεπόμενες διαρρυθμίσεις.
 • Για την προσθήκη επιφανείας εμβαδού έως 5 μ2, μόνο για λόγους υγιεινής και χρήσεως, σε κτήρια υφιστάμενα προ 31-1-83, σε στάσιμους οικισμούς, σε οικισμούς προ 23 και κάτω των 2000 κατοίκων, χωρίς να απαιτούνται στοιχεία νομιμότητας κτηρίου.
 • Εγκατάσταση αυτόνομου συστήματος θέρμανσης, χωρίς την απαίτηση συναίνεσης συνιδιοκτητών .
 • Εγκατάσταση προστεγάσματος, που είναι μη προσβάσιμο σταθερό ή κινητό στοιχείο σε συνέχεια των όψεων του κτηρίου και πέρα από την επιφάνειά τους.
 • Εγκατάσταση στεγάστρου, σε πρόβολο ή επί υποστυλωμάτων, που κατασκευάζεται με συμπαγή σταθερά ή κινητά στοιχεία στην οροφή του, αποκλειομένων οποιωνδήποτε άλλων κατακόρυφων στοιχείων πλήρωσης.
 • Επεμβάσεις στις όψεις κτηρίων για την τροποποίηση ή τη διάνοιξη νέων ανοιγμάτων, εφ’ όσον δεν θίγεται ο φέρων οργανισμός και δεν αντίκειται σε ειδικότερες διατάξεις.

Επίσης χωρίς Άδεια Δόμησης ή Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας θα επιτρέπονται και τα πρόχειρα καταλύματα ζώων (π.χ. κοτέτσι, σπιτάκι σκύλου κλπ) επιφάνειας έως 3 μ2 σε ακάλυπτους χώρους οικοπέδων και γηπέδων.

Προσοχή !!! Η άδεια μικρής κλίμακας μπορεί να εκδοθεί μόνο για κτήρια νομίμως υφιστάμενα, δηλαδή αυτά που έχουν χτιστεί προ του έτους 1955 ή έχουν Οικοδομική Άδεια ή ήταν αυθαίρετα που έχουν τακτοποιηθεί/νομιμοποιηθεί. Επίσης την εν λόγω άδεια μπορούν να λάβουν και κτήρια που έχουν εξαιρεθεί οριστικά της κατεδάφισης βάσει παλαιότερων διατάξεων.

 • Η έκδοση της Άδειας γίνεται από την Υπηρεσία Δόμησης του δήμου ύστερα από αίτηση του ιδιοκτήτη ή από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο. Σε κάθε περίπτωση όμως χρειάζεται κατάθεση δικαιολογητικών και σφραγίδα-υπογραφή αρμόδιου Μηχανικού.
 • Επιτρέπεται η Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας για την εκτέλεση πολλών εργασιών, αρκεί ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου να μην ξεπερνά τις 25.000,00 ευρώ