ΟΠΕΚΕΠΕ: Αναρτήθηκαν στο σύστημα τα ΑΦΜ των αγροτών που εμφανίζουν επικαλύψεις αγροτεμαχίων-δασικών

14. Juli 2017 08:51

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ενημερώνει ότι στο σύστημα της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2017 (ΕΑΕ 2017) έχουν αναρτηθεί τα ΑΦΜ στα οποία υπάρχουν επικαλύψεις αγροτεμαχίου ή αγροτεμαχίων με τους Δασικούς Χάρτες μετά τον έλεγχο που διενήργησε στις αιτήσεις.

Σύμφωνα με τις οδηγίες του οργανισμού, η πρόσβαση στο σύστημα γίνεται μέσω των κωδικών που χρησιμοποίησαν οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί κατά την υποβολή της αίτησης ή απευθυνόμενοι στο φορέα που υπέβαλλαν την αίτηση.Τα αποτελέσματα του ελέγχου είναι διαθέσιμα στο μενού Προεκτυπώσεις --> Αγροτεμάχια - Στάβλοι --> Επικ/ψεις με Δασικά από αποσφαλ. 9.Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ενέργειες που πρέπει να ακολουθήσετε μπορείτε να επισκεφθείτε τους παρακάτω δικτυακούς τόπους: